به همین سادگی به همین خوشمزه گی

پدر و پسر با همراهی پسر خواهرم رفته اند حمام و مشغول آب بازی اند . صدای خنده های شادمانه شان تمام خانه را پر کرده و من دراز کش روی تخت با صدای خنده ها شان لبریز خوشبختی می شوم قلب

/ 3 نظر / 20 بازدید
alma

چه حس زیبایی

مونا

ممولي من به شدت ازت انرژي مثبت مي گيرم